O R I f i n 10.2
financiŽle administratie
geschikt voor het basis- en voortgezet
onderwijs en het bedrijfsleven
Informatie over ORIfinDe achtergrond van ORIfin

ORIfin is een Windows-programma waarmee de volledige financiŽle administratie kan worden gevoerd. Het programma is geheel in eigen beheer ontwikkeld, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van de lange ervaring (meer dan 20 jaar) die wij reeds in het onderwijs hebben. Tijdens de ontwikkeling hebben we gebruik kunnen maken van deskundigen op het gebied van Windows en Delphi uit Kiev, OekraÔne.

Het programma voldoet aan alle eisen en wensen van het onderwijs: niet moeilijk om mee te werken, zeer snel, volledig, maar toch niet "over- compleet" zoals sommige andere programma's wel op een gebruiker over komen.

ORIfin is ook de Windows-opvolger van de financiŽle tak van ORIAS, het complete DOS onderwijs-administratiepakket dat vele jaren naar volle tevredenheid bij veel scholen binnen het VO en het MBO heeft gewerkt.


Keuze voor een eigen data-base

Voor wat betreft ORIfin hebben wij ons tijdens de eerste ontwikkel-periode bezig gehouden met uitgebreide tests om een keuze te maken omtrent de te gebruiken database. Nadat enkele proefprogramma's waren geschreven met behulp van diverse databases moesten wij tot de conclusie komen dat de commerciŽle databases geen basis zouden kunnen vormen voor ons financiŽle pakket. Althans, uitgaande van onze uitgebreide eisen.

Onze belangrijkste eisen waren:
Omdat bleek dat de commerciele databases hooguit konden voldoen aan drie van de vijf eisen, hebben wij al in een vroegtijdig stadium besloten om een eigen database te schrijven. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaring die wij in huis hebben op het gebied van systeemprogrammering.

Als u kijkt naar de eigenschappen van ORIfin zult u zien dat wij op deze manier hebben kunnen voldoen aan alle eisen die wij onszelf stelden. En de scepsis bij collega-ontwikkelaars heeft inmiddels plaatsgemaakt voor verbazing en misschien ook wel bewondering.


Koppeling ORIfin met leerlingpakketten

Aangezien we vanaf de start van de ontwikkeling wisten dat een flink deel van de input zou komen uit leerling-administratiepakketten, zal duidelijk zijn dat deze koppeling op een hoog peil staat. Wij vragen daarbij aan de ontwikkelaars van die pakketten om ons zo veel mogelijk informatie te sturen, zodat u later in ORIfin ook kunt beschikken over die informatie.

Met de huidige versie van ORIfin is er een volledige koppeling mogelijk met zowel Magister (van Schoolmaster bv) als met @VO (van Simac Onderwijs bv).


Praktische eigenschappen ORIfin

ORIfin is niet aan een tekentafel geschreven maar is vanuit de praktijk geboren. De mensen van ORIfin Holland hebben inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van en het onderhoud op een financiŽle administratie. In die tijd zijn er altijd via de helpdesk directe contacten geweest tussen de klanten en de ontwikkelaars. (Dit is overigens nog steeds het geval.) Ook werken wij zelf met ORIfin als programma voor onze eigen financiŽle administratie. Als gevolg daarvan zullen er veel ORIfin-eigenschappen zijn die u bijzonder aanspreken. We noemen er een aantal.


Eenvoudige en doorzichtige opbouw

Door per functie schermen te gebruiken die identiek van structuur zijn, zal het niet moeilijk zijn om te werken met ORIfin. Zodra wij bijvoorbeeld tijdens de testfase merken dat een programmadeel vragen bij klanten (of bij onszelf) oproept, gaan we direct aan de slag om het onderdeel te vereenvoudigen. De functionaliteit blijft echter behouden.


"Vriendelijke" back-ups

Een financiŽle administratie is alleen maar goed als alles voor 100% correct is. Hoe betrouwbaar de programmatuur ook is en hoe accuraat u en uw collega's ook zijn, het kan altijd gebeuren dat er bijvoorbeeld een verkeerde handeling wordt opgestart. Ook kan op een ongelukkig moment het netwerk of de hardware een probleem veroorzaken.

Het zal daarom voor velen van u (vooral voor de beheerder) een geruststellende gedachte zijn te lezen dat ORIfin automatisch back-ups maakt, zowel op momenten dat ORIfin dit zelf verstandig acht als op basis van momenten en limieten die u zelf in kunt stellen.


Meerdere administraties

Vanuit de praktijk weten wij dat er diverse redenen zijn om (eventueel tijdelijk) te willen werken met meerdere administraties. Een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat u een nieuw rekeningschema wilt opzetten bij de start van een nieuw boekjaar. Of u heeft aparte administraties voor diverse vestigingen of scholen. Binnen ORIfin is dat eenvoudig te realiseren door vanaf het opstartscherm de juiste keuze te maken. U kunt op die manier standaard gebruik maken van 200 verschillende administraties.


ORIfin in een netwerkomgeving

ORIfin is standaard geschikt om binnen een netwerk te gebruiken. Wij hebben in eigen beheer een database-structuur ontwikkeld, waardoor wij niet afhankelijk zijn van een bepaald netwerk. Of u nu met een uitgebreid netwerk werkt met honderden PC's of met een eenvoudige koppeling tussen 2 PC's, ORIfin zal op een correcte wijze omgaan met de bestandsbenadering.


Zeer uitgebreide beveiliging

Onderdeel van ORIfin is een tabel van gebruikers. (Deze tabel is overigens dusdanig beveiligd dat geen enkel programma buiten ORIfin om de inhoud kan lezen.) In deze tabel staat aangegeven welke onderdelen de gebruiker mag opstarten, welk wachtwoord die gebruiker heeft, tot welke groep(en) de gebruiker behoort, welke administraties opgestart morgen worden en van welke dagboeken en kostenplaatsen gebruik gemaakt mag worden.

Op deze manier kan een ORIfin met meerdere administraties toch tot in detail-niveau dusdanig worden beveiligd dat ongeoorloofd gebruik niet mogelijk is.


De gebruikers binnen het netwerk

Vanaf elke werkplek kan een bevoegde gebruiker ORIfin opstarten. ORIfin kan tegelijkertijd binnen een netwerk worden opgestart door een onbeperkt aantal gebruikers, hoewel uiteraard wel van de werkzaamheden afhangt in hoeverre dat simultaan werken zinvol is.

Het netwerk hoeft zich niet te beperken tot het kantoor of de school waarbinnen de apparatuur staat opgesteld. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van Windows Terminal Server van Microsoft kunt u ook via internet op de server werken. ORIfin leent zich hier uitstekend voor!


Hoge snelheid

Een eigenschap van alle programmatuur van ORIfin Holland is de hoge verwerkingssnelheid, vooral door gebruikmaking van de eigen database. Maar ook doordat ons kleine team bestaat uit goede programmeurs. Het gevolg is dat een gebruiker veel langer geconcentreerd bezig kan zijn, wat weer een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.


Handige, snelle zoek-mechanismen

Binnen een financiŽle administratie moet je snel even iets op kunnen zoeken, zoals een grootboeknummer of een relatie / leerling. Om die reden hebben wij op elke plaats waar een gegeven wordt gevraagd snelle zoekmechanismen ingebouwd. Vanuit die zoekmechanismen is het eenvoudig mogelijk om uw keuze te selecteren.


Diverse uitgebreide controles

Een systeemprogramma binnen ORIfin zorgt er voor dat alle nodige controles worden uitgevoerd, zowel financieel als "technisch". Dit programma houdt tevens de structuur van de database in de gaten.


Lijstuitvoer: ook naar scherm of bestand

Elke lijstuitvoer kan ook naar een ASCII-bestand worden gestuurd of op het scherm worden uitgevoerd. U heeft daarbij ook nog eens de mogelijkheid om te zoeken in de weergegeven gegevens. Deze mogelijkheid spaart dus zowel papier als tijd uit.


"Portable" database

Als ORIfin-gebruiker bent u gerechtigd om kopieŽn van ORIfin (programmatuur en bestanden) te installeren op andere dan de oorspronkelijke plaats, bijvoorbeeld op de PC thuis bij de werknemers. Dit alles mits op die kopie-werkplek maar geen andere administraties worden onderhouden dan de administratie(s) waarvoor de licentie is verkregen of uw eigen privť-administratie.

Dus ook als u geen directe werk-verbinding met uw werkplek op de zaak heeft of als u deze verbinding liever niet gebruikt voor de financiŽle administratie kunt u thuis de nodige werkzaamheden verrichten.

Het meenemen van de bestanden is hierbij geen probleem: een back-up van de noodzakelijke bestanden is in ORIfin binnen enkele seconden gemaakt waarbij de bestanden in ZIP-formaat worden opgeslagen. U bent dus niet afhankelijk van het netwerk en het platform waarmee u op de diverse werkplekken draait.


De helpdesk

Wij zijn er trots op dat onze gebruikers tijdens ons hele bestaan al enthousiast zijn over de wijze waarop wij de klanten van dienst zijn. Tegenwoordig is de helpdesk volledig gericht op e-mail contact, met als belangrijkste voordelen de snelheid, het feit dat hierdoor vraag en antwoord vast ligt en het feit dat we zo goed als 7 x 24 uur bereikbaar zijn.

Als wij zelf een probleem zouden hebben met programmatuur dan zouden wij niets liever willen dan direct geholpen te worden. Met deze gedachte beantwoorden wij dan ook uw e-mail. Ondanks de inmiddels zeer uitgebreide programmatuur van ORIfin lukt het ons toch om vrijwel altijd binnen enkele minuten een oplossing aan te dragen voor een gemeld probleem.


Puntsgewijze opsomming eigenschappen ORIfin

Klik hier voor een opsomming van de eigenschappen van ORIfin.


ORIfin is een gedeponeerd handelsmerk in Zweden en de BeNeLux
(c) 2000-2021, ORIfin Sweden