Prijslijst ORIfin voor bedrijven en

niet aan het onderwijs gerelateerde administratiekantoren

alle prijzen zijn exclusief 25% Zweedse B.T.W. - v. 9.1 / geldig vanaf 1 januari 2019


Onderdeel


Kosten per jaar (licentie / onderhoud)

Basisbedrag voor gebruik één rechtspersoon

Extra per elke volgende rechtspersoon

BASIS (zie toelichting onderaan)

                   825,00

                    412,50

Opties:

 

 

-    kostenplaatsen / kostendragers (projecten)

                   100,00

                      50,00

-    budgetten

                   100,00

                      50,00

-    verplichtingen

                   200,00

                    100,00

-    verwerken “bankafschrift-bestanden”

                   200,00

                    100,00

-    boekingen inlezen via CSV-file / permanence

                   100,00

                      50,00

Sub-administraties en bijbehorende opties:

 

 

-    debiteuren / crediteuren (inclusief uitgebreide relatie-administratie)

                   460,00

                    230,00

     -    lijstgenerator t.b.v. relatie-administratie

                   150,00

                      75,00

     -    betalingen / incasso’s (bestanden voor de banken)

                   100,00

                      50,00

     -    facturering met aansluiting op externe programma’s

                   350,00

                    175,00

-    investeringen / afschrijvingen )’

                   160,00

                      80,00

-    automatische kosten- / opbrengsten-verdeling )’

                   100,00

                      50,00

     -    mechanisme voorlopige afschrijvingen en verdeelde kosten )’

(benodigd voor zowel investeringen/afschrijvingen als kosten-/opbrengsten-verdeling)

                   200,00

                    100,00

TOTAAL

                3.045,00

                 1.522,50

 

)’   Zowel het onderdeel “investeringen / afschrijvingen” als het onderdeel “automatische kosten- / opbrengsten-verdeling” maakt gebruik van het “Mechanisme voorlopige afschrijvingen en verdeelde kosten”.


De basis

Onder de basis wordt verstaan: volledig grootboek (met balanscodes en balansgroepscodes), dagboeken, vreemde valuta, standaard netwerkversie (met onbeperkt aantal gebruikers), ook geschikt voor stand-alone-gebruik. Meerdere onafhankelijk van elkaar werkende administraties en ORIfin-installaties zijn mogelijk en toegestaan, mits deze gerelateerd zijn aan de installaties en administraties waarvoor de oorspronkelijke licentie is verkregen. Thuis-gebruik van ORIfin is in principe toegestaan, mits dit voor privé-doeleinden is.


De prijzen zijn inclusief het gebruik van onze eigen database-software.


Voorwaarden

De licentievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing alsmede de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Al deze voorwaarden zijn beschikbaar op onze internetsites www.orifin.eu en www.orifin.nl .M.b.t. het onderhoud geldt onder andere:

De licentie- / onderhoudsprijzen dienen jaarlijks te worden betaald. Gebruik van ORIfin is alleen toegestaan als hiervoor de licentie- / onderhoudskosten worden betaald. Bij de ingebruikname van ORIfin legt de klant zich vast voor twee jaar onderhoud. Daarna wordt het onderhoud telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar, tenzij één der partijen uiterlijk één maand voor het nieuwe onderhoudsjaar het onderhoud opzegt.