DE ORIFIN-UPDATE

ALGEMEEN

BENODIGDHEDEN NAAST ORIFIN

INSTALLATIES / UPDATE’S EN BEVEILIGINGSPROGRAMMA’S

DE UPDATE IN STAPPEN

Stap-1: ontvangst van de update-aankondiging via e-mail

Stap-2: het downloaden van de update

Stap-3: het uitpakken van de update

Stap-4: gebruikers waarschuwen: tijdelijk niet in ORIfin

Stap-5: opstarten 1e fase update

Stap-6: opstarten 2e fase update

Stap-7: gebruikers informeren: ORIfin mag weer worden opgestart

DETAILS VAN UPDATE STAPPEN 5 EN 6

NA DE UPDATE: DE UPD-MAP ONDER ORIFINDE ORIFIN-UPDATE


ALGEMEEN


Af en toe worden door de leverancier van ORIfin update’s beschikbaar gesteld voor alle klanten. Aangezien elke ORIfin-klant een apart profiel heeft met een eigen samenstelling van ORIfin-onderdelen, wordt door de leverancier per klant een update aangemaakt.


Naast de algemene, reguliere updates kan het gebeuren dat een update wordt aangemaakt voor één klant. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ORIfin-uitbreiding wordt opgeleverd die speciaal voor die klant is ontwikkeld.


Tot en met de update van ORIfin versie 9.5 werden update’s geleverd via een CD. Vanaf versie 9.6 gebeurt dit door de update klaar te zetten op één van de sites. Elke klant wordt dan via een e-mail ingelicht over het feit dat er een update klaar staat, met enkele specifieke technische details omtrent die update.


Volgens de onderhoudsovereenkomst dient de klant er dan voor te zorgen dat de update binnen een bepaalde tijd wordt verwerkt. Deze regel is ingesteld omdat onderhoud niet kan worden gewaarborgd als een klant niet met de laatste versie werkt van het product.


In deze beschrijving wordt de gehele update-procedure beschreven gezien vanuit het oogpunt van de klant. Deze begint daarom met het ontvangen van de mail en eindigt met het opstarten van ORIfin nadat de update volledig is verwerkt. Allereerst worden in het kort de stappen doorlopen die moeten worden uitgevoerd, daarna wordt voor geïnteresseerden dieper ingegaan op de diverse stappen van de update.BENODIGDHEDEN NAAST ORIFIN


De update is verpakt in een RAR-bestand met een password. De update bestaat uit een hoofdmap met onderliggende mappen. Dit alles houdt in dat u voor het uitpakken van de update een programma nodig hebt dat in staat is om:


- een RAR-bestand uit te pakken;

- mogelijkheid om een password op te kunnen geven;

- mogelijkheid om de mappen-opbouw in stand te houden.


Ons advies is om daarvoor WinRAR te gebruiken. Denk er wel aan dat voor professioneel gebruik van dit programma een (kleine) bijdrage wordt gevraagd.INSTALLATIES / UPDATE’S EN BEVEILIGINGSPROGRAMMA’S


Beveiligingsprogramma’s (zoals BitDefender, McAfee, Norton, etc.) houden niet van nieuwe installaties en uitgebreide update’s. Als u nieuwe programma’s installeert, zal daarom vaak worden geadviseerd om even de beveiliging uit te schakelen.


Wij zijn daar niet direct vóór, omdat het niet uit te sluiten is dat juist op dat moment een incident plaats zal vinden. Daarom komen wij met het volgende advies.


Schakel uw beveiligingsprogramma niet uit tijdens de installatie of update van ORIfin. Krijgt u echter problemen omdat uw beveiligingsprogramma denkt dat er iets mis is met de update-procedure van ORIfin, neem dan de juiste maatregelen. Bij BitDefender betekent dit bijvoorbeeld dat u de programma’s “or_inst1.exe” en “or_updat.exe” in de prog-map toevoegt aan de lijst van veilige programma’s.


In het uiterste geval kunt u het beveiligingsprogramma tijdelijk uitschakelen, maar sluit dan zo mogelijk tevens het internet-gebruik tijdelijk af op deze PC of op uw gehele netwerk.DE UPDATE IN STAPPEN


Stap-1: ontvangst van de update-aankondiging via e-mail


De e-mail wordt verzonden naar de e-mail adressen van alle contactpersonen die bij de leverancier zijn bekend. Het is echter niet de bedoeling dat de update meer dan één keer wordt uitgevoerd. Het kan geen kwaad, maar het is volkomen onnodig en dus tijdsverspilling. Het is de taak van de klant om te bepalen wie en wanneer de update daadwerkelijk gedownload en uitgevoerd gaat worden.


Stap-2: het downloaden van de update


In de aankondigingsmail staat de link naar de update rechtstreeks genoemd. Normaal gesproken kunt u via een klik op die link het downloaden starten. Lukt dit niet, kopieer dan de link in uw browser en start deze link. Zodra het downloaden klaar is, kunt u aan de volgende stap beginnen.


Stap-3: het uitpakken van de update


Het kan zijn dat uw browser automatisch vraagt wat er met het zojuist opgehaalde bestand moet gebeuren. Is dat niet het geval, dan zult u dat bestand op moeten zoeken. In de meeste gevallen zal dat bestand zijn opgeslagen in uw standaard download-map. (Aangezien de werking afhankelijk is van instellingen en gebruikte programma’s op uw PC, kunnen we daar geen vaste werkwijze voor aangeven.)


Op welke wijze het RAR-bestand ook te voorschijn komt: zorg er voor dat het RAR-bestand wordt uitgepakt. U bent in principe vrij om de update op een willekeurige plek te plaatsen. Wij adviseren u hiervoor om een vaste plek op uw locale C-schijf te reserveren, bijvoorbeeld met de naam “C:\Orifin_Update”.


BELANGRIJK: Als u het RAR-bestand uitpakt in een bestaande map, maak deze map dan eerst leeg!


BELANGRIJK: Bij het uitpakken moet de mappen-structuur gehandhaafd blijven! Bij (de Engelstalige versie van) WinRAR doet u dit door op tabblad “Advanced” te kiezen voor “Extract relative paths”.


BELANGRIJK: Als uw uitpak-programma aangeeft dat het bestand beschadigd of onvolledig is, ga dan NIET verder, maar voer stap 2 nogmaals uit. Er is dan blijkbaar iets misgegaan tijdens het downloaden.


Op enig moment tijdens het uitpakken (of het opstarten daarna) heeft u een password nodig. Gebruik hiervoor het password dat genoemd staat in de aankondigingsmail van de update. Wij adviseren u om dat password niet handmatig over te typen, maar via Ctrl-C en Ctrl-V te kopiëren naar het password-veld van het uitpak-programma. Denk er aan dat er een verschil is tussen hoofdletters en kleine letters.


Stap-4: gebruikers waarschuwen: tijdelijk niet in ORIfin


Zorg er vanaf dit moment voor dat niemand (inclusief uzelf) een programma van ORIfin heeft opgestart. Dat geldt ook voor het menu.Stap-5: opstarten 1e fase update


Zodra de update is uitgepakt, zal de betreffende map er ongeveer als volgt uitzien:

map_update.jpg

BELANGRIJK: Zorg er voor dat vanaf dit moment ORIfin niet is opgestart door u of een andere gebruiker.


Als in uw geval de mappen “Bas” en “Prog” ontbreken, maar in plaats daarvan zijn een aantal losse bestanden zichtbaar, ga dan NIET verder. U heeft dan het RAR-bestand uitgepakt zonder aan te geven dat u de mappen-opbouw in stand wilde houden!


Door programma OR_Inst1.Exe in deze map op te starten wordt begonnen met de eerste fase van de update. Geef uw user-id op, kies “Accept” en daarna voor “Volledige update ORIfin”. Deze fase doet in feite niet veel meer dan de ZIP-bestanden in de update uit te pakken en op te slaan in de mappen Prog en Bas onder uw update-map in ORIfin (meestal “Orifin\Upd”).


Als deze 1e fase van de update achter de rug is, zal het programma u de mogelijkheid geven om direct ORIfin op te starten. Dan kan worden begonnen met de 2e fase, zie onder.


BELANGRIJK: Na uitvoering van deze 1e fase zijn er slechts enkele ORIfin-programma’s bijgewerkt, namelijk de programma’s en bestanden die zelf te maken hebben met de update. Denk er daarom aan om hierna zo snel mogelijk de rest van de update uit te voeren.


BELANGRIJK: Als ORIfin is geïnstalleerd op een netwerk, start dan de update op vanaf een PC waarvan ORIfin is op te starten. Dat kan de server zelf zijn, mits daar ORIfin ook is op te starten.


Stap-6: opstarten 2e fase update


Zodra de 1e fase achter de rug is en ORIfin wordt opgestart, zal ORIfin vragen of de update verder uitgevoerd moet worden. In feite is dit de echte update: in deze fase worden de oude programma’s vervangen door de nieuwe. Als deze fase goed is doorlopen, worden de update-bestanden weggehaald om te voorkomen dat ORIfin bij de volgende keer opstarten weer denkt dat er een update klaar staat.


Aan het einde van de update zal ORIfin weer opnieuw worden gestart. Laat het ORIfin-menu starten om te kijken of er een conversie nodig is. Deze zal dan automatisch worden uitgevoerd.


BELANGRIJK: Als na het uitvoeren van deze 2e fase ORIfin op wordt gestart en het programma vraagt weer of een update uitgevoerd moet worden, dan heeft het geen zin de update nogmaals uit te voeren. Om de één of andere reden was het blijkbaar niet toegestaan om de update-bestanden weg te halen. Haal deze handmatig weg om de telkens terugkerende vraag te voorkomen. Haal echter NIET de bestanden weg met extensie TXV of TXX. (Zie “Na de update: de UPD-map onder ORIfin” aan het eind van deze beschrijving.


Stap-7: gebruikers informeren: ORIfin mag weer worden opgestart


Nu mag iedereen weer ORIfin opstarten. Wij adviseren u om de gebruikers te attenderen op de mogelijkheid binnen ORIfin om vanaf het menu de nieuwsbrieven en toelichtingen op update’s te bekijken. Stuur nu ook even een mail aan de helpdesk van uw leverancier om te melden dat de update goed is verlopen.


DETAILS VAN UPDATE STAPPEN 5 EN 6


stap/ fase

programma

bewerkingen

5

or_inst1

Programma’s en bestanden die niet zijn ingepakt worden direct vervangen.

Ingepakte programma’s en bestanden worden gekopieerd naar speciale ORIfin update-mappen.

6

fase 1

or_start ➔

or_updat

Start ORIfin op. Deze zal het update-programma starten.

De ingepakte programma’s en bestanden worden uitgepakt.

De ingepakte bestanden worden verwijderd.

Alle PDF-files in de BAS-map worden verwijderd.

Er wordt een tabel opgebouwd met de namen van uitgepakte EXE-files.

Er wordt een extra controle uitgevoerd of enkele belangrijke programma’s wel in de update zijn opgenomen. Indien niet, dan zal het programma worden afgebroken.

Als vóór dit moment iets fout gaat, is de oude versie van ORIfin nog intact. Maar u zult dan wel de update opnieuw moeten starten vanaf stap 5.

6

fase 2

or_updat

Voor zover aanwezig, worden oude versies van de update-files gereserveerd voor de update. Op deze manier wordt voorkomen dat tijden het kopiëren foutmeldingen optreden.

Als er TIJDENS deze stap iets fout gaat, is de oude versie van ORIfin nog wel intact, maar vrijwel alle programma’s zijn nog gereserveerd. U kunt daarom alleen verder als u de PC opnieuw opstart en dan de update start vanaf stap 5.

Gaat er NA deze stap wat fout, dan is het algemene advies: start de PC opnieuw op, start de update opnieuw vanaf stap 5. Als er dan weer wat mis gaat, neem contact op met uw leverancier.

6

fase 3

or_updat

Probeer alle EXE-files weg te halen in de PROG-map. In de praktijk zal dit meestal alleen lukken voor de EXE-files waar geen nieuwe versie van in de update aanwezig is.

Kopieer de EXE-files vanuit de update naar de PROG-map.

Haal de update-mappen weg.

6

fase 4

or_updat ➔

marsys

Specificatie database relaties wordt bijgewerkt voor zover het gegevens betreft die door de leverancier worden bepaald.

 

or_updat ➔

or_start

Start ORIfin weer op. Deze mag niet meer aangeven dat er een update aanwezig is.

 

or_start ➔

or_menu1

Het menu wordt gestart. Nu zal een eventuele conversie worden uitgevoerd van de databases financieel en relaties.

7

-

Laat de gebruikers weten dat ze ORIfin weer op mogen starten.

-

Stuur een mail naar helpdesk@orifin.eu om te melden dat de update goed is verlopen.NA DE UPDATE: DE UPD-MAP ONDER ORIFIN


Na elke uitgevoerde update wordt alles weggehaald uit de UPD-map onder ORIfin, met uitzondering van tekstbestandjes die aangeven of de update al dan niet met succes is uitgevoerd. Een bestand met extensie TXV geeft aan dat een update met succes is uitgevoerd, een bestand met extensie TXX geeft aan dat een update NIET correct is uitgevoerd.


Wij adviseren u om deze bestandjes niet weg te halen.