Verloopstaat


Algemeen


Dit programma heeft als doel om de verloopstaat op te leveren. De hieronder staande tabel geeft weer welke kolommen dit programma afdrukt, met daarnaast de herkomst van deze kolommen.


(N.B.: hou er bij de formules rekening mee dat bedragen zoals “afschrijvingen” al negatief in de database zijn. Alle bedragen worden dus opgeteld.)


Letter

Kolom

Welk grootboeknummer / herkomst bedrag

 

Aan begin opgegeven periode

 

A

Aanschafwaarde

Beginsaldo grootboek: “Tijdens jaarafsluiting saldo doorboeken naar grootboek”.

Hierbij opgeteld (indien aanwezig):

Beginsaldo grootboek: “Automatisch koppelen aan desinvesteringrekeningen / Desinvestering t.o. investering”.

B

Cumulatieve afschrijvingen

Beginsaldo grootboek: “Automatisch koppelen aan afschrijvingen / Balansrekening”.

Hierbij opgeteld (indien aanwezig):

Beginsaldo grootboek: “Automatisch koppelen aan desinvesteringrekeningen / Afschrijving investering”.

C

Boekwaarde

A + B

 

Mutaties opgegeven periode

 

D

Investeringen )’

Totaal mutaties grootboek met aanduiding “inv” (= boeking moet investeringstuk aanmaken)

E

Afschrijvingen

Totaal mutaties grootboek: “Automatisch koppelen aan afschrijvingen / Balansrekening”.

(grootboeknummer is gelijk aan kolom B)

F

Desinvestering

Totaal mutaties grootboek: “Automatisch koppelen aan desinvesteringrekeningen / Desinvestering t.o. investering”.

G

Cum. afschr. desinvestering

Totaal mutaties grootboek: “Automatisch koppelen aan desinvesteringrekeningen / Afschrijving investering”.

H

Boekwaarde desinvestering

F + G

I

Mutatieboekwaarde

D + E + H         (= D + E + F + G)

 

Aan eind opgegeven periode

 

J

Aanschafwaarde

A + D + F

K

Cumulatieve afschrijvingen

B + E + G

L

Boekwaarde

J + K)’ = Kolom D is in feite het uitgangspunt van elke tabelregel. Dit zijn namelijk de grootboeknummers die zorgen voor het toevoegen van investeringstukken.Verantwoording


Dit programma kan alleen een juist en volledig resultaat opleveren als op een correcte wijze volledig gebruik wordt gemaakt van het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen” van ORIfin. In de verdere beschrijving zal blijken dat het programma diverse zaken controleert. Om het programma goed te begrijpen is het verstandig deze beschrijving goed door te nemen.Start programma: opbouw tabel


1) Het rekeningschema wordt doorlopen. Bij elk grootboeknummer met de aanduiding “inv” (= grootboeknummer heeft effect op investeringen) wordt een regel aangemaakt in een tabel die direct op het scherm zichtbaar is. Het betreffende grootboeknummer zelf komt in kolom D van het scherm.


2) De grootboeknummers voor de kolommen A, B (= E), F en G worden bij gezocht. De grootboeknummers voor de kolommen F en G (desinvesteringen) mogen ontbreken, de rest moet aanwezig zijn. Grootboeknummers van verschillende kolommen mogen niet aan elkaar gelijk zijn.


3) Als een tabelregel voldoende en correcte grootboeknummers bevat, zal de regel worden vooraf gegaan door een vakje dat aangekruist kan worden. Dit vakje wordt standaard aangekruist. Door het kruisje weg te halen, zal de regel alsnog niet worden meegenomen voor het overzicht.Selectiemogelijkheden


Er kan in dit programma worden geselecteerd op periodes. Anders dan bij andere programma’s, wordt er hier van uitgegaan dat u inderdaad op periodes wilt selecteren en wel het oudste nog niet afgesloten boekjaar.


Ook kan worden aangegeven of, en zo ja, tot welke datum er voorlopige afschrijvingen meegenomen moeten worden. Ook hier is de standaard afwijkend ten opzichte van andere programma’s: er wordt hier van uit gegaan dat u de voorlopige afschrijvingen WEL wilt meenemen en dan wel tot en met de periode die is aangegeven bij “Periode t/m”.


Als u te selecteren periodes wijzigt, wordt de mogelijkheid aangeboden om automatisch de datum van de voorlopige afschrijvingen aan te passen. Deze komt dan weer te staan op de laatste dag van de periode die is aangegeven bij “Periode t/m”.Grootboeknummers


Zoals hiervoor al beschreven is, worden de grootboeknummers die in dit programma worden gebruikt automatisch bij elkaar gezocht. De grootboeknummers worden in de tabel op het scherm weergegeven. U heeft de keuze om de gebruikte grootboeknummers op de lijst af te drukken of niet.Kostenplaatsen


Er wordt standaard uitgesplitst naar kostenplaatsen, waarbij aan het eind totalen volgen van alle kostenplaatsen. Kostenplaatsen zonder bedragen worden niet afgedrukt.ORIfin Holland, maart 2013