Beschrijving inlezen CSV-file met “oude” investeringstukkenIndeling van het bestand


Volgnr

Omschrijving rubriek

Toelichting

1

Omschrijving investeringstuk

 

2

Aantal

Optioneel

3

Aanschafbedrag

 

4

Eventuele restwaarde

 

5

Datum aanschaf

Bij weglaten wordt de “Datum start afschrijving” (kolom 6) genomen

6

Datum start afschrijving

Bij weglaten wordt de “Datum aanschaf” (kolom 5) genomen

7

Boekwaarde begin boekjaar

De boekwaarde van het stuk zoals deze is per 1 januari van het oudste lopende boekjaar.

8

Grootboeknummer

 

9

Kostenplaats

 

10

Kostendrager

 

11

Nummer afschrijfschema

Bij weglaten wordt “Nummer investeringsoort” (kolom 12) genomen

12

Nummer investeringsoort

Bij weglaten wordt “Nummer afschrijfschema” (kolom 11) genomenInlezen CSV-file stapsgewijs


Het inlezen gebeurt met een extra functie van programma 3.3.3.1: “Onderhoud investeringstukken”. Stapsgewijs dient u als volgt te werk te gaan:


Stap

Actie

Opmerkingen

1

Opstarten 3.3.3.1

 

2

Knop bovenaan: “Inlezen tabel”

 

3

Zoek met de knop rechts naast de vraag “Invoerbestand” het juiste bestand op

 

4

Geef bij “Veldscheidingsteken(s)” op een punt-komma: “;”

Als er nog geen punt-komma stond, zal bij actie 6 eerst een opmerking volgen voordat met inlezen wordt begonnen.

5

Klik aan “Datums ddmmjj(jj)”

 

6

Klik op “Start inlezen CSV-file”

Onder “Mutaties” verschijnen nu de investeringstukken. Als alles er goed uit ziet, ga dan door met punt 7.


Zien de kolommen er niet goed uit, dan heeft u wellicht stap 4 niet uitgevoerd.

7

Klik op “Start inventarisatie”

De mutaties worden nu gecontroleerd. Aan het eind wordt weergegeven hoeveel fouten en/of waarschuwingen er zijn. De fouten (in het rood) en waarschuwingen (in de standaardkleur) staan in de meeste rechtse kolom gespecificeerd.


De fouten moet u verbeteren, want het programma kan niet verder als er fouten in de invoer zitten.


Waarschuwingen moet u nakijken en eventueel verbeteren. Zo komt het nogal eens voor dat de omschrijving te lang is. De posities die komen te vervallen zijn rood.


Heeft u verbeteringen, klik dan op “Verwerking afbreken”, breng de verbeteringen aan en begin opnieuw met stap 1 of, als het programma niet beëindigd is, met stap 2.


Zijn er geen fouten en zijn er geen waarschuwingen waar u wat aan wilt doen, ga dan door met stap 8.

8

Klik op “Start verwerking”

De verwerking bestaat uit twee gedeeltes, waarvan het eerste deel snel verloopt. Het tweede deel (het berekenen van de afschrijvingen) verloopt traag. Het KAN zijn dat de verwerking lijkt te “hangen”. Dat is niet het geval. De beeldschermkaart kan in dat geval niet voldoende tijd vinden om de gegevens op het beeldscherm te wijzigen. Na verloop van tijd wordt aangegeven hoeveel nieuwe stukken er zijn toegevoegd in het bestand.

9

De controle

U kunt nu lijsten uitdraaien en op die manier controleren of alles naar tevredenheid is ingelezen.


Belangrijke controle: controleer of het totaal van de afschrijvingen in ORIfin van vóór 2009 overeen komt met het totaal zoals u die in Excel hebt!


Ga verder steekproefsgewijs na of de stukken er in detail goed uit zien. Ga ook vooral even de negatieve stukken na en vul de gegevens eventueel aan. (Wellicht het gegeven “Dit inventarisstuk is gekoppeld aan”.)N.B.! Er wordt automatisch een back-up gemaakt vlak voor het inlezen. Zet deze back-up terug als er onverhoopt dingen fout zijn gegaan tijdens dat inlezen. Wij adviseren u om geen mutaties in te brengen in ORIfin vanaf de start van het inlezen tot het moment dat u werkelijk heeft geconstateerd dat de stukken correct zijn ingelezen. Want bedenkt u zich wel dat bij het terugzetten van de back-up al deze mutaties verloren gaan.