BACK-UPS

Algemeen

Uitwisseling bestanden

Opdelen back-up bestanden

 

E-MAIL VANUIT ORIfin

Algemeen

Instellingen

De bijlagen

back-ups als bijlagen

overige bijlagen

Opdelen van grote bijlagen

Prioriteit

Tekst van de mailBACK-UPS


Algemeen


ORIfin heeft een eigen systeem voor het maken en opslaan van back-ups. Bij het maken van een back-up moet een keuze worden gemaakt tussen de diverse onderdelen van ORIfin waar een back-up van gemaakt kan worden. Elk onderdeel heeft binnen elke administratie een eigen map waar de back-ups worden opgeslagen. Deze back-ups noemen wij de “dagelijkse back-ups”.


Naast de dagelijkse back-ups kent ORIfin ook de archief-back-ups. Ook hierbij is het zo dat elk onderdeel binnen elke administratie een aparte map toegewezen krijgt. Het is de bedoeling om deze archief-back-ups op een andere drive te plaatsen dan de dagelijkse back-ups. Op deze manier voegt u een extra level toe aan de beveiliging.


Alle back-up bestanden binnen ORIfin hebben de extensie .Orb (ORIfin back-up bestand).


Uitwisseling bestanden


Een back-up bestand is ook een prima middel om bestanden uit te wisselen, bijvoorbeeld tussen verschillende administraties binnen uw eigen ORIfin of tussen u en de helpdesk van de leverancier.


Opdelen back-up bestanden


Het programma back-up/restore heeft ook de mogelijkheid om een groot bestand op te splitsen in diverse kleinere stukken van 2MiB (MeBiByte). [2 MiB = 2.097.152 bytes] Deze mogelijkheid kunt u apart kiezen door middel van een knop bovenaan het scherm OF als optie tijdens het maken van een back-up.E-MAIL VANUIT ORIfin


Algemeen


Om het ORIfin-gebruikers eenvoudiger te maken om e-mail te versturen vanuit het programma naar de helpdesk van de leverancier kunt u hiervoor een programma opstarten via de rechter muistoets. Dit programma is uitermate geschikt voor het verzenden van meldingen en met name back-ups.


Voorbeeldscherm programma

masmal_helescherm.jpg

Instellingen


Voordat een e-mail kan worden verzonden vanaf een ORIfin-werkplek zal de ORIfin-beheerder enkele zaken moeten instellen via programma ”Algemene set-up ORIfin“. Eén van de instellingen betreft de maximale wachttijd in seconden nadat een e-mail is verzonden. Na die maximale wachttijd moet ORIfin aannemen dat de mail is geaccepteerd, ook als er geen akkoord-melding is teruggekomen van de mailserver. Hieronder ziet u de betreffende vragen in “Algemene set-up ORIfin”:


masmal_instellingeninsetup.jpg

 

   N.B. Voor een SMTP-server is het vrijwel nooit nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, omdat die SMTP-server in de meeste gevallen een server is van uw eigen e-mail provider, waarbij u al bent ingelogd. Is die verificatie wel nodig, dan kunt u het betreffende vakje aankruisen, waarna u de gebruikersnaam en het wachtwoord op kunt geven.


De bijlagen


Aan elke ORIfin-mail kunt u bijlagen hangen, net zoals u dat kunt doen bij een mail verzonden vanaf een e-mail programma zoals Thunderbird of Outlook. U kunt op twee manieren bijlagen toevoegen aan een mail.

 

back-ups als bijlagen


masmal_bijlagendeel_links.jpg

 

Wilt u ORIfin-back-ups als bijlagen meesturen, kan is het voldoende om de vakjes aan te kruisen van de onderdelen die u mee wilt sturen. De back-ups worden dan speciaal voor het mailen aangemaakt en worden (mits u het vinkje niet weghaalt) na het mailen ook weer automatisch weggehaald.

 

De optie om mail te sturen naar andere adressen dan naar onze helpdesk werkt nog niet. U kunt dus alleen aankruisen “Helpdesk”.

 

overige bijlagen


masmal_bijlagendeel_rechts.jpg

 

Via het rechterdeel van het bijlagenscherm kunt u elke willekeurige bijlage toevoegen die u maar wenst. Dit kunnen ook back-ups zijn die u al klaar heeft staan.


Opdelen van grote bijlagen


Het programma deelt automatisch de bijlagen op in meerdere losse stukken als de bijlagen tesamen groter zijn dan 2 MiB.


Prioriteit


Bovenin het programma moet u nog aangeven welke prioriteit de betreffende mail heeft. Uiteraard zal de mail belangrijk zijn, anders zou u deze niet sturen. Maar probeer zo goed mogelijk een reële prioriteit aan te geven. Dat helpt ons met de beoordeling ervan bij het eventueel oplossen van het toegestuurde probleem.


Tekst van de mail


U kunt de tekst van de mail zowel invoeren in “platte” tekstformaat als in (vereenvoudigd) HTML-formaat. Voorlopig wordt echter de tekst in alle gevallen in platte tekstformaat verzonden.