ONDERDELEN DATABASES ORIFIN

Algemeen

x_yyyyab.ORI

Uitzonderingen

Bestanden per hoofdonderdeel

Financieel

Grootboek

Balanscodes en -groepen

Kostenplaatsen en -groepen

Kostendragers en -groepen

Budget-verdeelschema’s

Investeringen / afschrijvingen

BTW-codes en -groepen

Dagboeken

Transacties

Debiteuren / crediteuren

Betalingen / incasso’s

Bijdragen

Relaties

Relatie-gegevens

Zoekgegevens

Omzettabellen

Selecties

Systeem

Lijstdefinities lijstgenerator

Categorieën lijstdefinities lijstgenerator

Administraties

Back-up’s

Menu

Mutatieschermen

Gebruikers met rechten

Log-files

Voorvoegsels

Database relaties

Registry-filesONDERDELEN DATABASES ORIFIN


Algemeen


De diverse onderdelen van de databases binnen ORIfin (bestanden) hebben een benaming die als volgt is opgebouwd:

 

x_yyyyab.ORI

 

     x             ORIfin-hoofdonderdeel

 

F = financieel

R = relaties (in enkele gevallen de letter A)

S = systeem

O = algemene ORIfin-bestanden of uitvoer-bestanden

 

     yyyy        sub-onderdeel , een benaming per basisgegeven van ORIfin

 

De volledige lijst van ORIfin-basisgegevens is te vinden in de beschrijving “O18 - Algemene mogelijkheden tabellen ORIfin”.

 

     a             type onderdeel database

 

X = index

B = tabel met basisgegevens (meestal vergezeld van een index)

F = onderdeel zonder index

T = ASCII-tekstbestand

 

     b             nadere specificatieUitzonderingen


Op de bovenstaande regel bestaan enkele uitzonderingen, zoals de benaming bij back-up bestanden (hierbij bestaat de naam van het bestand uit datum, tijd, onderdeel en korte omschrijving), de print-uitvoerbestanden en enkele relatiegegevens.


Bestanden per hoofdonderdeel


Hoofdonderdeel

Sub-onderdeel

Nadere toelichting

Naam

FinancieelGrootboek

Basisgegevens m.u.v. de teksten

F_GrbfB_.Ori

Bijbehorende teksten, evt. in meerdere talen

(ttt = taalaanduiding, “nl_” voor Nederlands)

F_GrbkB_TXttt.Ori

Index op grootboeknummer

F_GrbkXR.Ori

Index op alfabet

F_GrbkXA.Ori

Balanscodes en -groepen

Basisgegevens m.u.v. de teksten

F_BalcB_.Ori

Bijbehorende teksten, evt. in meerdere talen

(ttt = taalaanduiding, “nl_” voor Nederlands)

F_BalcB_TXttt.Ori

Index

F_BalcX_.Ori

Kostenplaatsen en -groepen

Basisgegevens

F_KplsB_.Ori

Index

F_KplsX_.Ori

Kostendragers en -groepen

Basisgegevens

F_KdrgB_.Ori

Index

F_KdrkX_.Ori

Budget-verdeelschema’s

Basisgegevens

F_BuscB_.Ori

Index

F_BuscX_.Ori

Investeringen / afschrijvingen

Afschrijfschema’s, basisgegevens

F_AfscB_.Ori

Afschrijfschema’s, index

F_AfscX_.Ori

Investeringsoorten, basisgegevens

F_InvsB_.Ori

Investeringsoorten, index

F_InvsX_.Ori

Investeringen

F_InfeF_.Ori

Afschrijvingen

F_IafsF_,Ori

BTW-codes en -groepen

Basisgegevens

F_BuscB_.Ori

Index

F_BuscX_.Ori

Dagboeken

Basisgegevens

F_DagbB_.Ori

Bijbehorende teksten, evt. in meerdere talen

(ttt = taalaanduiding, “nl_” voor Nederlands)

F_DagbB_TXttt.Ori

Transacties

Basisgegevens

F_TrnsF_.Ori

Debiteuren / crediteuren

Index relaties

F_FactXR.Ori

Index leerlingen

(niet meer in gebruik, nog wel aanwezig)

F_FactXL.Ori

Facturen

F_FactF1.Ori

Termijnen / betalingen

F_FactF2.Ori

Betalingen / incasso’s

(# = nummer

bestanden-serie)

Betalingen / voorlopig / bank

F_Au#BFB.Ori

Betalingen / voorlopig / Postbank

F_Au#BFP.Ori

Betalingen / definitief / bank

F_Au#BTB.Ori

Betalingen / definitief / Postbank

F_Au#BTP.Ori

Incasso’s / voorlopig / bank

F_Aut#FB.Ori

Incasso’s / voorlopig / Postbank

F_Aut#FP.Ori

Incasso’s / definitief / bank

F_Aut#TB.Ori

Incasso’s / definitief / Postbank

F_Aut#TP.Ori

Incasso’s bestanden-series

F_AutXT_.Ori

Bijdragen

Bestand

F_BydrB_.Ori

Index

F_BydrX_.Ori

Toegekende bijdragen (bestand)

F_ByvlB_.Ori

Toegekende bijdragen (index)

F_ByvlX_.Ori

Doorboeken leerlingen ORIAS

F_BydrFL.Ori

Doorboeken relaties

F_BydrFR.Ori

Relaties

Relatie-gegevens

Bestand

Anawa1.Fil

Index

Anawav.Fil

Zoekgegevens

Bestand

R_ZoekF_.Ori

Omzettabellen

@VO externe instanties

R_ConvBB.Ori

@VO personen

R_ConvBC.Ori

@VO leerlingen

R_ConvBD.Ori

ORIAS leerlingen

R_ConvBL.Ori

Exact debiteuren

R_ConvBM.Ori

Exact crediteuren

R_ConvBN.Ori

Index

R_ConvX_.Ori

Selecties

Index

RFgggvvv.Ori

Toelichting

RTgggvvv.Ori

Systeem

Lijstdefinities lijstgenerator

Overzicht lijsten bestand

B_LvefB_.Ori

Overzicht lijsten index

B_LvefX_.Ori

Definities (dnnn = definitie-volgnummer)

B_Lnnn.Td.Ori

Categorieën lijstdefinities lijstgenerator

Bestand

B_LcatB_.Ori

Index

B_LcatX_.Ori

Administraties

Bestand

B_AdmiB_.Ori

Back-up’s

Definities

B_BackT?.Ori

Back-up’s

d= datum; t= tijd; x= omschrijving

Dd_Tt_x.Ori

Menu

Bestand

(ttt = taalaanduiding, “nl_” voor Nederlands)

B_MenuT_ttt.Ori

Mutatieschermen

Bestand

B_ScrnB_.Ori

Gebruikers met rechten

(bestanden zijn gecodeerd)

Bestand-1

B_UserB1.Ori

Bestand-2

B_UserB2.Ori

Log-files

Systeem

S_LogST_.Ori

Financieel

S_LogFT_.Ori

Voorvoegsels

Oud: t.b.v. koppeling met BRON

B_VoorT_.Ori

Database relaties

Beschrijving database

Pglyst.Fil

Registry-files

-

S_RegiT_.Ori