Voorwoord bij de beschrijvingen


De beschrijvingen pretenderen niet heel ORIfin te beschrijven, maar enkel en alleen die onderdelen waarbij wij weten of het vermoeden hebben dat enige hulp (in de vorm van een beschrijving) van pas kan komen.


Alle beschrijvingen zijn vervaardigd met WordPerfect X3 (de tekstverwerker van WordPerfect Office X3) en zijn vanuit dat programma gepubliceerd naar het HTML-formaat en het PDF-formaat. In enkele gevallen is het PDF-formaat verkregen door de documenten te vervaardigen via de Primo PDF © printerdriver.
 

             1.     Algemeen

 

pdf | html 1.1   ORIfin in grote lijnen  

pdf | html 1.2   Onderdelen databases ORIfin  

pdf | html 1.3   Algemene mogelijkheden basisgegevens ORIfin  

pdf | html 1.4   Printen in ORIfin  

pdf | html 1.5   Beveiliging (voor beheerders) 

pdf | html 1.6   Installatie, update en de ORIfin instellingen (voor beheerders)

pdf | html 1.7   Blokkades ORIfin (voor beheerders)

pdf | html 1.8   Back-up’s en het verzenden van e-mail vanuit ORIfin

 

             2.     Financiële administratie

 

pdf | html 2.1   Boekingen in ORIfin

pdf | html 2.2   Inlezen bankafschrift-bestanden

pdf | html 2.3   Openstaande posten, herinneringen / aanmaningen

pdf | html 2.4   Facturen (bijdragen)

pdf | html 2.5   SEPA betalingen / incasso’s

pdf | html 2.6   Periodes, afsluitingen, budgetten en verdichten

pdf | html 2.7   Investeringen / afschrijvingen

pdf | html 2.8   Vreemde valuta

pdf | html 2.9   Informatie t.b.v. accountant

 

             3.     Relatie-administratie

 

pdf | html 3.1   Relaties

pdf | html 3.2   Lijstgenerator

 

             4.     Diverse beschrijvingen

 

pdf | html 4.1   Inlezen CSV-file met “oude” investeringstukken

pdf | html 4.2   Uitbreiding informatie facturen binnen ORIfin

pdf | html 4.3   Investeringen - verloopstaat

pdf | html 4.4   Overzicht “fixed fonts”

pdf | html 4.5   Beknopte beschrijving “Kostenverdeling”

pdf | html 4.6   Converteren bestaande banknummers naar IBAN en BIC/SWIFT

pdf | html 4.7   Systeemfuncties financiële administratie

pdf | html 4.8   Update ORIfin in detail

pdf | html 4.9   Automatische back-ups en controles

pdf | html 4.10 Inbrengen boekingen met behulp van een voorbeeld